TP.Hồ Chí Minh

Dưới đây là các vị trí tuyển dụng tại Sao Kim.

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 2018

Gia nhập với chúng tôi / Hà Nội / TP.Hồ Chí Minh

Sao Kim luôn luôn tìm kiếm những cá nhân đam mê và nhiệt huyết để bắt đầu sự nghiệp với chúng tôi trong ngành Branding & Creative. Nếu bạn đang quan tâm đến một sự nghiệp đầy thử thách và bổ ích, chúng tôi mời bạn khám phá các cơ hội nghề...

Tuyển dụng Chuyên viên kinh doanh lĩnh vực truyền thông

Gia nhập với chúng tôi / Hà Nội / TP.Hồ Chí Minh

VỀ CÔNG TY: Sao Kim là công ty chuyên sâu về hoạch định chiến lược, thiết kế nhận diện và truyền thông thương hiệu. Chúng tôi cung cấp một giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc xây dựng thương hiệu mạnh. Với kinh...

Tuyển dụng Copywriter

Hà Nội / TP.Hồ Chí Minh

Tóm tắt nhiệm vụ: Nhận yêu cầu và thực hiện một cách sáng tạo, đáp ứng yêu cầu chất lượng và tiến độ các dự án về copywrite gồm: đặt tên, sáng tác slogan/tagline, viết bài quảng cáo, PR, nội dung website, nội dung brochure/profile ….   Mô tả công việc Nhận brief,...

Tuyển dụng Content Manager

Hà Nội / TP.Hồ Chí Minh

Tóm tắt công việc Tại Sao Kim, vị trí Content Manager chịu trách nhiệm triển khai các dự án cho khách hàng và nội bộ về content marketing bao gồm từ xây dựng chiến lược, lập kế hoạch, quản lý các hoạt động nội dung đến sáng tạo nội dung đa...

Tuyển dụng vị trí Trợ lý giám đốc

TP.Hồ Chí Minh

Vị trí Trợ lý giám đốc đảm nhận việc hỗ trợ Giám đốc điều hành các công việc hàng ngày tại văn phòng, quản lý tuyển dụng, nhân sự và điều phối cho các hoạt động dự án. TÓM TẮT: - Vị trí: Trợ lý giám đốc - Cấp trên trực tiếp quản...

Tuyển dụng Account Manager

Hà Nội / TP.Hồ Chí Minh

Vị trí Account Manager chịu trách nhiệm quản lý và điều hành hiệu quả và chính xác toàn bộ các hoạt động liên quan đến dịch vụ khách hàng của công ty bao gồm: chỉ đạo, giám sát, hướng dẫn, quản lý, trực tiếp tham gia vào các hoạt động của...

Tuyển dụng Trưởng phòng Thiết kế – Design Manager

Gia nhập với chúng tôi / Hà Nội / TP.Hồ Chí Minh

Sao Kim tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Thiết kế - Design Manager tại khu vực Hà Nội và TP HCM. Đây là công việc phù hợp với những ai mong muốn thử thách bản thân trải nghiệm trong một nấc thang mới cao hơn trong sự nghiệp sáng tạo...

Tuyển dụng Chuyên viên thiết kế nhận diện thương hiệu

Gia nhập với chúng tôi / Hà Nội / TP.Hồ Chí Minh

Sao Kim luôn luôn tìm kiếm những cá nhân đam mê và nhiệt huyết để bắt đầu sự nghiệp với chúng tôi trong ngành Branding & Creative. Nếu bạn đang quan tâm đến một sự nghiệp đầy thử thách và bổ ích, chúng tôi mời bạn khám phá các cơ hội nghề...