Quy trình của Sao Kim

Với quy trình 5 bước nâng tầm thương hiệu tại Sao Kim, doanh nghiệp có thể an tâm rằng thương hiệu của mình sẽ được phát triển dựa trên những nền tảng khoa học vững chắc và niềm đam mê với nghề của đội ngũ chuyên gia thương hiệu của Sao Kim.
Nghiên cứu thương hiệu 1

Nghiên cứu thương hiệu

Brand Research

Sao Kim bắt đầu với bước nghiên cứu sâu về thương hiệu từ việc phân tích nội tại thương hiệu cho tới phân tích thị trường cạnh tranh và thấu hiểu người tiêu dùng.

Chiến lược thương hiệu 2

Chiến lược thương hiệu

Brand Strategy

Từ các nghiên cứu phân tích, Sao Kim đề ra các chiến lược thương hiệu phù hợp làm định hướng cho quá trình sáng tạo của mình.

nhận diện thương hiệu 3

Nhận diện thương hiệu

Brand Identity System

Quá trình sáng tạo của Sao Kim diễn ra qua nhiều vòng liên tiếp nhằm chọn lọc ra những phương án tốt nhất có thể.

nhận diện thương hiệu 4

Truyền thông thương hiệu

Brand Communication

Sao Kim tiến hành hoàn thiện những phương án đã được chọn lọc và triển khai những ứng dụng và tài liệu nhằm đạt hiệu quả truyền thông cho thương hiệu một cách tốt nhất.

Quản trị thương hiệu 5

Quản trị thương hiệu

Brand Management

Sao Kim tiến hành hoàn thiện những phương án đã được chọn lọc và triển khai những ứng dụng và tài liệu nhằm đạt hiệu quả truyền thông cho thương hiệu một cách tốt nhất.