Sao Kim phát triển mở rộng văn phòng tại TP Hồ Chí Minh

Hoạt động từ năm 2010, Sao Kim – văn phòng TP HCM đã có đóng góp quan trọng trong phát triển chung của Công ty.

Đáp ứng tốc độ phát triển nhanh của văn phòng, Sao Kim đã tiến hành tăng gấp 2 lần quy mô văn phòng TP HCM. Đồng thời với đó, tái thiết kế lại không gian văn phòng chuyên nghiệp nhưng cũng cực kỳ sáng tạo để chào đón thêm các thành viên mới gia nhập với chúng tôi.

Dưới đây là một vài hình ảnh không gian làm việc của văn phòng mới

Văn phòng Sao Kim - Phòng làm việc của bộ phận sáng tạo

Văn phòng Sao Kim – Phòng làm việc của bộ phận sáng tạo

Văn phòng Sao Kim - Khu vực tiếp khách

Văn phòng Sao Kim – Khu vực tiếp khách

Văn phòng Sao Kim - khu vực thư giãn

Văn phòng Sao Kim – khu vực thư giãn

Văn phòng Sao Kim - Phòng làm việc của bộ phận sáng tạo

Văn phòng Sao Kim – Phòng làm việc của bộ phận sáng tạo

Văn phòng Sao Kim - Khu vực sáng tạo, quầy bar

Văn phòng Sao Kim – Khu vực sáng tạo, quầy bar

Tổng quan không gian văn phòng Sao Kim

Tổng quan không gian văn phòng Sao Kim

Văn phòng Sao Kim - Phòng làm việc của bộ phận dịch vụ khách hàng

Văn phòng Sao Kim – Phòng làm việc của bộ phận dịch vụ khách hàng

Văn phòng Sao Kim - Phòng làm việc của bộ phận sáng tạo

Văn phòng Sao Kim – Phòng làm việc của bộ phận sáng tạo

Tin liên quan