Tư vấn mở rộng thương hiệu

Bối cảnh kinh doanh mới cùng những sức ép từ thị trường luôn đòi hỏi doanh nghiệp đứng trước lựa chọn mở rộng thương hiệu. Dù là bổ sung thêm sản phẩm vào danh mục ngành hàng hay mở rộng hoạt động sang lĩnh vực khác để chớp cơ hội kinh doanh thì đây cũng là quyết định quan trọng và đầy rủi ro. Với chuyên môn của mình, các chuyên gia từ Sao Kim có thể giúp doanh nghiệp tư vấn định hướng chính xác cho việc mở rộng thương hiệu đạt hiệu quả cao nhất, giảm các rủi ro kinh doanh.

Khi nào cần tới tư vấn mở rộng thương hiệu:

 • Khi doanh nghiệp mở rộng lĩnh vực kinh doanh
 • Khi doanh nghiệp muốn tạo ra một thương hiệu mới bổ sung vào danh mục thương hiệu.
 • Khi doanh nghiệp muốn tạo ra đặt tên cho sản phẩm bằng cách mở rộng thương hiệu đã có
 • Khi có một thương hiệu mới được mua về…
 • Dịch vụ tư vấn mở rộng thương hiệu của Sao Kim gồm:

Nghiên cứu đánh giá danh mục thương hiệu của doanh nghiệp

 • Nghiên cứu đánh giá khả năng mở rộng thương hiệu trong ngành hàng / ngoài ngành hàng
 • Tư vấn xây dựng chiến lược kiến trúc thương hiệu hiệu quả, bền vững
 • Xây dựng nhận diện thương hiệu cho thương hiệu mở rộng
 • Xây dựng chiến lược truyền thông cho thương hiệu mở rộng

Quy trình tư vấn mở rộng thương hiệu

 • Nghiên cứu và phân tích: Tại bước này, Sao Kim sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng thương hiệu của dự án để xác định vấn đề và mục tiêu thương hiệu từ đó làm cơ sở cho hướng nghiên cứu. Việc nghiên cứu sẽ được tiến hành để thấu hiểu hiện trạng thương hiệu; khách hàng mục tiêu và đối thủ cạnh tranh làm tiền đề để xây dựng chiến lược thương hiệu.
 • Đề xuất chiến lược thương hiệu: Sử dụng các kết quả của giai đoạn nghiên cứu, trong giai đoạn này Sao Kim sẽ đề xuất chiến lược thương hiệu bao gồm các vấn đề cốt lõi của xây dựng thương hiệu như kiến trúc thương hiệu, định vị thương hiệu, nhận diện thương hiệu.
 • Thiết kế bộ nhận cốt lõi: Dựa trên chiến lược thương hiệu đã được đề xuất, Sao Kim sáng tạo những yếu tố nhận diện thương hiệu cốt lõi gồm: tên thương hiệu, logo, slogan, màu sắc và chỉ dẫn nhận diện thương hiệu. Những yếu tố này đảm bảo tính định hướng cho toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu hoàn thiện ở bước sau.
 • Hoàn thiện ứng dụng nhận diện: Tại bước này, Sao Kim sẽ phát triển một hệ thống nhận diện thương hiệu đồng bộ và nhất quán, đáp ứng các yêu cầu đa dạng trong truyền thông của từng lĩnh vực kinh doanh.
 • Đề xuất chiến lược truyền thông thương hiệu mới: Tại bước này, Sao Kim sẽ xây dựng một chiến lược truyền thông hiệu quả giúp thương hiệu mới tiếp cận được khách hàng mục tiêu ngay từ khi mới ra mắt.

Để tìm hiểu thêm về dịch vụ Tư vấn mở rộng thương hiệu của Sao Kim, mời bạn liên hệ với chuyên gia thương hiệu của chúng tôi qua form tư vấn dưới đây:

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Họ tên

Email

Điện thoại

Công ty

Yêu cầu dịch vụ:

Nội dung chi tiết yêu cầu

Chọn nơi làm việc

Để tránh spam, vui lòng điền câu trả lời:

(Sau khi bấm nút, Quý khách vui lòng đợi tới khi thông báo gửi thành công)
Tư vấn mở rộng thương hiệu
5 (100%) 6860 votes

Số lần xem: 3,656 views