Tư vấn ra mắt thương hiệu mới

Ra mắt thành công thương hiệu mới là một trong những thách thức khó khăn nhất đối với doanh nghiệp. Việc ra mắt có xu hướng tốn kém và rủi ro, đòi hỏi nghiên cứu cẩn thận, xây dựng một kế hoạch chi tiết để đảm bảo thương hiệu mới được chấp nhận trên thị trường và một chiến lược truyền thông hiệu quả thu hút để thu hút cả những khách hàng cũ và khách hàng mới tiếp cận với thương hiệu.

Với kinh nghiệm và chuyên môn của mình, các chuyên gia tại Sao Kim sẽ giúp doanh nghiệp tư vấn và định hướng kế hoạch và chiến lược phù hợp để ra mắt thương hiệu mới thành công.

Dịch vụ tư vấn ra mắt thương hiệu mới mang đến cho bạn

  • Nghiên cứu về thị trường lĩnh vực của doanh nghiệp
  • Nghiên cứu về đối thủ cạnh tranh
  • Nghiên cứu hiện trạng thương hiệu của doanh nghiệp
  • Tư vấn chiến lược thương hiệu phù hợp với hiện trạng
  • Xây dựng kế hoạch tổng thể cho việc ra mắt thương hiệu mới
  • Xây dựng chiến lược truyền thông thương hiệu
  • Tư vấn triển khai truyền thông thương hiệu.

Quy trình tư vấn ra mắt thương hiệu mới

Nghiên cứu và phân tích
Tại bước này, Sao Kim sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng thương hiệu của dự án để xác định vấn đề và mục tiêu thương hiệu từ đó làm cơ sở cho hướng nghiên cứu.
Việc nghiên cứu sẽ được tiến hành để thấu hiểu hiện trạng thương hiệu; khách hàng mục tiêu và đối thủ cạnh tranh làm tiền đề để xây dựng chiến lược thương hiệu.

Đề xuất chiến lược thương hiệu
Sử dụng các kết quả của giai đoạn nghiên cứu, trong giai đoạn này Sao Kim sẽ đề xuất chiến lược thương hiệu bao gồm các vấn đề cốt lõi của xây dựng thương hiệu như kiến trúc thương hiệu, định vị thương hiệu, nhận diện thương hiệu.

Thiết kế bộ nhận cốt lõi
Dựa trên chiến lược thương hiệu đã được đề xuất, Sao Kim sáng tạo những yếu tố nhận diện thương hiệu cốt lõi gồm: tên thương hiệu, logo, slogan, màu sắc và chỉ dẫn nhận diện thương hiệu. Những yếu tố này đảm bảo tính định hướng cho toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu hoàn thiện ở bước sau.

Hoàn thiện ứng dụng nhận diện
Tại bước này, Sao Kim sẽ phát triển một hệ thống nhận diện thương hiệu đồng bộ và nhất quán, đáp ứng các yêu cầu đa dạng trong truyền thông của từng lĩnh vực kinh doanh.

Đề xuất chiến lược truyền thông thương hiệu mới
Tại bước này, Sao Kim sẽ xây dựng một chiến lược truyền thông hiệu quả giúp thương hiệu mới tiếp cận được khách hàng mục tiêu ngay từ khi mới ra mắt.

Để tìm hiểu thêm về gói Tư vấn ra mắt thương hiệu mới, mời bạn liên hệ với chuyên gia thương hiệu của Sao Kim qua form tư vấn dưới đây:

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Họ tên

Email

Điện thoại

Công ty

Yêu cầu dịch vụ:

Nội dung chi tiết yêu cầu

Chọn nơi làm việc

Để tránh spam, vui lòng điền câu trả lời:

(Sau khi bấm nút, Quý khách vui lòng đợi tới khi thông báo gửi thành công)
Tư vấn ra mắt thương hiệu mới
5 (100%) 8272 votes

Số lần xem: 4,135 views